Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2013

http://www.amazon.com/Digital-dreams-2013-graphics-words/dp/1482538628/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1380719468&sr=8-7&keywords=kroustalis


"I want to look cold homes 
white and gray 
to turn color in dreams 
without ghosts of the past 
with simple pleasures of this 
paths with bright and immaculate 
With both your eyes
always looked like me!
I want it is not and can not."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου